Colaborări 2015

   ● Protocol de colaborare între ANP şi SIRDO, 8 iunie 2015

   ● Protocol de colaborare între ANP şi APADOR-CH, 8 iunie 2015

    Protocol de colaborare între ANP și Universitatea din Pitești- Institutul de Formare și Performanță Muntenia, 20 aprilie 2015

    • Protocol de colaborare încheiat între ANP și Uniunea Scriitorilor din România- Filiala București Poezie- 12 martie 2015

    Act adițional la Protocolul de colaborare nr.94/01.03.2012 respectiv 23615/10.02.2012, încheiat între ANP și Universitatea Tibiscus Timișoara, 27.02.2015

    • Protocol de colaborare încheiat între ANP şi Asociaţia Bărbaţilor Creştini- 03 martie 2015

  •Act adiţional la Protocolul de colaborare între ANP şi Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru români ide pretutindeni - 02 martie 2015

     • Protocol de colaborare încheiat între ANP şi Asociaţia Adunarea Creştină- 26 februarie 2015

     • Protocol de colaborare încheiat între ANP şi Teatrul Nottara- 03 februarie 2015

      Procotol de colaborare încheiat între ANP şi Palatul Naţional al Copiilor- 09 februarie 2015

      Protocol de colaborare încheiat între ANP şi Institutul Naţional al Magistraturii- 21 ianuarie 2015

      Protocol de colaborare încheiat între ANP şi Institutul de Cercetare a Calității Vieții, 13 ianuarie 2015