Protocoale de colaborare ANP - diverse instituții

Înapoi

Având în vedere complexitatea misiunilor ce revin spre îndeplinire Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor dar şi deschiderea pe care instituţia noastră o are faţă de societatea civilă, s-a resimţit nevoia stabilirii unor contacte oficiale privind derularea unor programe pe diferite domenii: reintegrare socială, respectarea drepturilor omului etc.

      Principalele Protocoale de Cooperare incheiate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor cu instituţii ale statului, cu organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale sunt:

            Anul 2017     Anul 2016     Anul 2015    
                             
  Anul 2014   Anul 2013     Anul 2012     Anul 2011     Anul 2010