Informații de interes public

 

Responsabil privind Legea 544

Inspector de penitenciare

Carmen UȚOIU

Telefon: 021.242.9009

E-mail: office@anp.gov.ro

        

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Hotărârea nr. 478/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001

Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice

Model cerere tip

Model reclamație administrativă (1)

Model reclamație administrativă (2)

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, în anul 2016

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, în anul 2015

Raport de evaluare a implementării  Legii nr. 544/2001, în anul 2014

     
Informații de interes public    
-----------------------------------------   -----------------------------------------
Buget  

Buget,  surse de finanțare

Situația plăților

Situația drepturilor salariale

-----------------------------------------   -----------------------------------------
Bilanțuri contabile  

Bilanţ contabil

-----------------------------------------   -----------------------------------------
Achiziții publice  

Program anual al achizițiilor publice

Centralizatorul achizițiilor publice

Contracte de achiziție publică

-----------------------------------------   -----------------------------------------
Declarații de avere și interese    
-----------------------------------------   -----------------------------------------

Cereri/Formulare tipizate specifice Administrației Naționale a Penitenciarelor

   
----------------------------------------   -----------------------------------------

Dinamica efectivelor

   

Transparenţa decizională conform 52/2003

   

Executarea hotărârilor judecătorești

  Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public

Lista documentelor de interes public