Concurs de ocupare din sursă internă a 2 posturi de director general adjunct - Administrația Națională a Penitenciarelor - 15.06.2017

          Concurs de ocupare din sursă internă a 11 posturi de conducere din domeniul economico-administrativ din unităţile penitenciare - 13.06.2017 

          Concurs de ocupare din sursă internă a postului de director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - 10.05.2017

          Concurs de ocupare din sursă internă a 2 posturi de conducere în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor - DSDRP - 15.03.2017

          Concurs de ocupare din sursă internă a 153 posturi de conducere din domeniul operativ în unitățile penitenciare - 06.03.2017

          Concurs de ocupare din sursă internă a 3 posturi vacante de director de unitate penitenciară - 21.12.2016

Concurs de ocupare din sursă internă a 55 posturi de conducere din domeniul economico-administrativ din unităţile penitenciare

          Concurs de ocupare din sursă internă a 15 posturi vacante de director de unitate penitenciară și 4 posturi vacante de director pentru direcții de specialitate din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor - 14.09.2016

 

 • Proces verbal cu rezultatele finale - postul de director Direcția Tehnologia Informației și Comunicații - publicat în 05.12.2016
 • Proces verbal cu rezultatele finale - postul de director Direcția Economico-Administrativă - publicat în 05.12.2016
 • Proces verbal cu rezultatele finale - posturile de director unitate penitenciară, director Direcția Siguranța Deținerii și Regim Penitenciar, director Direcția Contencios și Elaborare Acte Normative - publicat în 05.12.2016
 • Proces-verbal cu rezultatele obținute în urma soluționării contestațiilor - postul de director Direcția Economico - Administrativă - publicat în 29.11.2016
 • Proces-verbal cu rezultatele obținute în urma soluționării contestațiilor - posturile de director unitate penitenciară, director Direcția Siguranța Deținerii și Regim Penitenciar, director Direcția Contencios și Elaborare Acte Normative - publicat în 29.11.2016
 • Proces-verbal cu rezultatele obținute în urma susținerii probelor de concurs - postul de director Direcția Tehnologia Informației și Comunicații - publicat în 25.11.2016
 • Proces-verbal cu rezultatele obținute în urma susținerii probelor de concurs - postul de director Direcția Economico - Administrativă - publicat în 25.11.2016
 • Proces-verbal cu rezultatele obținute în urma susținerii probelor de concurs - posturile de director unitate penitenciară, director Direcția Siguranța Deținerii și Regim Penitenciar, director Direcția Contencios și Elaborare Acte Normative - publicat în 25.11.2016
 • Barem de notare - proba practică de evaluare a aptitudinilor manageriale - postul de director Direcția Tehnologia Informației și Comunicații
 • Barem de notare - proba de interviu pentru susținerea proiectului de management - postul de director Direcția Tehnologia Informației și Comunicații
 • Barem de notare - proba practică de evaluare a aptitudinilor manageriale - postul de director Direcția Economico - Administrativă
 • Barem de notare - proba de interviu pentru susținerea proiectului de management - postul de director Direcția Economico - Administrativă
 • Barem de notare - proba practică de evaluare a aptitudinilor manageriale - posturile de director unitate penitenciară, director Direcția Siguranța Deținerii și Regim Penitenciar, director Direcția Contencios și Elaborare Acte Normative
 • Barem de notare - proba de interviu pentru susținerea proiectului de management - posturile de director unitate penitenciară, director Direcția Siguranța Deținerii și Regim Penitenciar, director Direcția Contencios și Elaborare Acte Normative
 • Replanificare orară a probei  practice pentru evaluarea aptitudinilor manageriale - postul director, Direcția Tehnologia Informației și Comunicații
 • Replanificare orară a probei practice pentru evaluarea aptitudinilor manageriale - postul director, Direcția Economico-Administrativă
 • Replanificare orară a probei interviului pentru susținerea proiectului de management - postul director, Direcția Tehnologia Informației și Comunicații
 • Replanificare orară a probei interviului pentru susținerea proiectului de management - postul director, Direcția Economico-Administrativă
 • Planificarea orară a probei practice pentru evaluarea aptitudinilor manageriale
 • Planificarea orară a probei interviului pentru susţinerea proiectului de management
 • Calendarul estimativ
 • Rezultatele verificării dosarelor de candidat: Director unitate penitenciară - afișat în 08.11.2016, Director direcție ANP - afișat în 10.11.2016, 
 • Rezultate finale testare psihologică (candidații declarați "admis" vor completa dosarul de concurs cu adeverința eliberată de medicul unității, în termen de 7 zile lucrătoare de la data afișării, menționată în cuprinsul documentului): Director unitate penitenciară, Director direcție ANP
 • Rezultate testare psihologică: Director unitate penitenciară, Director direcție ANP,
 • Planificare testare psihologică
 • Anunțul de concurs
 • Anexa la anunțul de concurs, Erată Anexă

          Concurs de ocupare din sursă internă a 22 posturi de conducere în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor

          Concurs de ocupare din sursă internă a 15 posturi de director adjunct din unităţile penitenciare - 14.10.2015

 • Rezultate finale
  • Centrul de concurs București-Rahova - domeniul operativ
  • Centrul de concurs Gherla - domeniul economico-administrativ
  • Centrul de concurs Spital București-Rahova - domeniul medical
  • Centrul de concurs Craiova - domeniul reintegrare socială
 • Rezultate proba scrisă
 • Rezultate proba calculator
 • Rezultate interviu
 • Planificare probe concurs
  • Centrul de concurs Spital București-Rahova - domeniul medical
  • Centrul de concurs București-Rahova - domeniul operativ
  • Centrul de concurs Gherla - domeniul economico-administrativ
  • Centrul de concurs Craiova - domeniul reintegrare socială
 • Rezultate finale testare psihologică - afișate în 14.12.2015
 • Anunţul de concurs
  • Anexa 1 - posturile scoase la concurs
  • Anexa 2 - condiţiile specifice, bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa 3 - centrele de concurs

Concurs de ocupare din sursă internă a 124 posturi de şef serviciu, şef tură şi şef secţie deţinere din unităţile penitenciare - 18.09.2015

 • Rezultate finale - sectorul operativ
  • Centrul de concurs Poarta Albă - șef secție deținere
  • Centrul de concurs Iași - șef tură
  • Centrul de concurs Timișoara - șef tură
  • Centrul de concurs Arad - șef secție deținere
  • Centrul de concurs Slobozia - șef serviciu regim, șef serviciu siguranță
  • Centrul de concurs București-Rahova - șef serviciu SDRP, șef serviciu evidență
 • Rezultate soluționare contestații - sectorul operativ
 • Rezultate proba scrisa - sectorul operativ
 • Rezultate proba calculator - sectorul operativ
 • Rezultate interviu - sectorul operativ
  • Centrul de concurs Iasi, rectificat
  • Centrul de concurs Timisoara + Planificare orara proba calculator
  • Centrul de concurs Poarta Albă + Planificare orara proba calculator
  • Centrul de concurs Arad + Planificare orara proba calculator, rectificata
  • Centrul de concurs Slobozia
  • Centrul de concurs București-Rahova
 • Planificare probe concurs - sectorul operativ
  • Centrul de concurs București-Rahova (șef serviciu SDRP, șef serviciu evidență)
  • Centrul de concurs Slobozia (șef serviciu regim, șef serviciu siguranță)
  • Centrul de concurs Timișoara (șef tură)
  • Centrul de concurs Arad (șef secție deținere)
  • Centrul de concurs Poarta Albă (șef secție deținere)
  • Centrul de concurs Iași (șef tură)
 • Rezultate proba scrisă
  • Centrul de concurs Craiova (educatie si asistenta psihosociala)
  • Centrul de concurs Gherla (contabil sef)
  • Centrul de concurs PMT Craiova (logistica, productie, transporturi)
  • Centrul de concurs Gherla (economico-administrativ)
 • Rezultate probă calculator
  • Centrul de concurs Craiova (educatie si asistenta psihosociala)
  • Centrul de concurs PMT Craiova (logistica, productie, transporturi)
  • Centrul de concurs Gherla (contabil șef)
  • Centrul de concurs Gherla (economico-administrativ)
 • Rezultate interviu
  • Centrul de concurs Craiova (demeniul educatie si asistenta psihosociala)
  • Centrul de concurs PMT Craiova (logistică, producție, transporturi)
  • Centrul de concurs Gherla (contabil șef)
  • Centrul de concurs Gherla (economico-administrativ)
 • Planificare probe concurs
  • Centrul de concurs PMT Craiova (domeniu logistică, producție, transporturi)
  • Centrul de concurs Craiova (domeniul educație și asistență psihosocială)
  • Centrul de concurs Gherla (economico-administrativ și financiar-contabil)
 • Precizare defăşurare concurs
 • Rezultate finale testare psihologică domeniul reintegrare socială - afişat în 09.11.2015
 • Rezultate finale testare psihologică domeniul economico administrativ - afişat în 09.11.2015
 • Anunţul de concurs
  • Anexa 1 - posturile scoase la concurs
  • Anexa 2 - condiţiile specifice, tematica şi bibliografia de concurs
  • Anexa 3 - centrele de concurs
 • Precizare

            Concurs de ocupare din sursă internă a 36 posturi de director adjunct din unităţile penitenciare - 17.02.2015

 • Rezultate finale
 • Rezultate contestatii
 • Rezultate proba scrisă
  • Centrul de concurs Gherla - economic - afișat în 23.05.2015
  • Centrul de concurs Gherla - tehnic - afișat în 23.05.2015
  • Centrul de concurs Craiova - afișat în 22.05.2015
  • Centrul de concurs Rahova - afişat în 21.05.2015
  • Centrul de concurs Tg Ocna - afişat în 20.05.2015
  • Centrul de concurs Iaşi - afişat în 20.05.2015
 • Rezultate proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului
 • Rezultate interviu
 • Planificări probe de concurs:
  • Centrul de concurs Rahova (domeniul medical)
  • Centrul de concurs Gherla (domeniul economico-administrativ şi tehnic)
  • Centrul de concurs Craiova (domeniul educaţie şi asistenţă psihosocială)
  • Rectificare locatie proba scrisa Centrul de concurs Iaşi  
  • Centrul de concurs Iaşi (domeniul siguranţa deţinerii şi regim penitenciar)
  • Centrul de concurs Tg. Ocna (domeniul învăţământ)
 • Anunţ privind desfăşurarea concursului
 • Rezultate finale testare psihologica - afisate in 14.04.2015
 • Precizări suplimentare privind selecţia candidaţilor înscrişi la concurs - 18.02.2015
 • Anunţul de concurs
 • Anexa 1 - posturile scoase la concurs
 • Anexa 2 - condiţiile specifice, tematica şi bibliografia de concurs
 • Anexa 3 - centrele de concurs

Concurs de ocupare din sursă internă a unui post vacant de director general adjunct al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - 13.11.2013

Anunţul de concurs

Programarea pentru testarea psihologică

Rezultatele obţinute la testarea psihologică - afişate în data de 10.12.2013

Rezultatele verificării dosarelor de candidat - afişate în data de 20.12.2013

Planificarea desfăşurării probelor de concurs

Barem de notare - proba interviului pentru susţinerea proiectului de management

Barem de notare - proba practică pentru evaluarea aptitudinilor manageriale

Proces verbal - rezultatele obţinute în urma susţinerii probelor de concurs - afişat în data de 16.01.2014  (candidatul nemulţumit de rezultat, poate depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, la structura de resurse umane din Administraţia Naţională a Penitenciarelor)

Proces verbal - rezultate finale

 Concurs de ocupare din sursă internă a postului de director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – 23.10.2013

Anunţul de concurs

Programarea candidaţilor pentru testarea psihologică

Rezultatele obţinute la testarea psihologică - afişate în data de 19.11.2013, cu posibilitate de depunere contestaţii în zilele de 20-21 noiembrie 2013, conform precizărilor din documentul postat

Rezultatele finale obţinute la testarea psihologică - afişate în data de 25.11.2013

Rezultatele verificării dosarelor de candidat - afişate în data de 05.12.2013

Planificarea desfăşurării probelor de concurs

Barem de notare - proba interviului pentru susţinerea proiectului de management

Barem de notare - proba practică pentru evaluarea aptitudinilor manageriale

Proces verbal - rezultatele obţinute în urma susţinerii probelor de concurs - afişat în data de 09.12.2013

Proces verbal - rezultate finale

Concurs de ocupare din sursă internă a 8 posturi vacante de director de unitate penitenciară - 28.03.2013

Anunţul de concurs

Anexa 1 la anunţ - condiţii specifice

Anexa 2 la anunţ - tematica şi bibliografia

Erată la Anexa 2

Programarea candidaţilor pentru testarea psihologică

Rezultatele obţinute la testarea psihologică - afişate în data de 17.05.2013, cu posibilitate de depunere contestaţii în zilele de 20-21 mai 2013, conform precizărilor din documentul postat

Rezultatele finale obţinute la testarea psihologică - afişate în data de 22.05.2013

Adeverinţele medicale ale candidaţilor declaraţi "admis" la testarea psihologică se eliberează şi se depun în perioada 23 - 31.05.2013

Rezultatele verificării dosarelor de candidat - afişate în data de 04.06.2013

Calendarul estimativ al concursului (planificarea orară va fi afişată ulterior, în timp util)

Planificarea orară a desfăşurării probelor de concurs

Barem de notare - proba interviului pentru susţinerea proiectului de management

Barem de notare - proba practică pentru evaluarea aptitudinilor manageriale

Proces verbal - rezultatele obţinute în urma susţinerii probelor de concurs - afişat în data de 09.07.2013

Proces verbal - rezultate obţinute în urma soluţionării contestaţiilor

Proces verbal - rezultate finale

Concurs de ocupare din sursă internă a unor posturi de şef tură şi şef secţie de deţinere din unităţi penitenciare - 14.02.2013

Anunţul de concurs

Anexa 1 la anunţ - posturile scoase la concurs

Anexa 2 la anunţ - tematica şi bibliografia de concurs

Anexa 3 la anunţ - centrele de concurs

Erată la anunţ 

Precizări suplimentare privind selecţia candidaţilor înscrişi la concurs - afişate la data de 13.03.2013

Rezultate obţinute la testarea psihologică - afişate la data de 16.04.2013

Rezultate finale obţinute la testarea psihologică - afişate la data de 19.04.2013

Anunţ privind desfăşurarea concursului

Planificări probe de concurs

Rezultate interviu

Rezultate proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului

Rezultate proba scrisă

 • Centrul de concurs Aiud - afișat în data de 29.05.2013
 • Centrul de concurs Bucureşti - Rahova  -  afişat în data de 31.05.2013
 • Centrul de concurs Gherla - afișat în data de 03.06.2013
 • Centrul de concurs Timişoara - afişat în data de 04.06.2013
 • Centrul de concurs Iaşi - afişat în data de 05.06.2013
 • Centrul de concurs Poarta Albă - afişat în data de 06.06.2013
 • Centrul de concurs Mărgineni - afişat în data de 10.06.2013

Rezultate contestaţii

 • Centrul de concurs Bucureşti - Rahova - afişat în data de 06.06.2013
 • Centrul de concurs Gherla - afişat în data de 06.06.2013
 • Centrul de concurs Timişoara - afişat în data de 07.06.2013
 • Centrul de concurs Poarta Albă - afișat în data de 11.06.2013
 • Centrul de concurs Mărgineni - afișat în data de 13.06.2013

Rezultate finale

 

 

Concurs de ocupare din sursă internă a 72 de posturi de conducere din domeniile siguranţa deţinerii, regim penitenciar, evidenţă persoane private de libertate, logistică, contabil şef, educaţie şi asistenţă psihosocială - 25.10.2012

 

Anunţul de concurs

Anexa 1 la anunţ - posturile scoase la concurs

Anexa 2 la anunţ - condiţii specifice, tematică şi bibliografie

Anexa 3 la anunţ - centrele de concurs

Rezultatele obţinute la testarea psihologică - afişate la data de 03.01.2013

Calendar estimativ desfăşurare concurs - afişat la data de 09.01.2013

Anunţ - modificare centre de concurs pentru posturile din sectorul operativ - afişat la data de 21.01.2013

Planificări probă interviu - afişate la data de 01.02.2013

Rezultate interviu

 • Centrul de concurs SNPAP Tg. Ocna - financiar şi logistică
 • Centrul de concurs Codlea - educaţie
 • Centrul de concurs Codlea - asistenţă psihosocială
 • Centrul de concurs Poarta Albă - educaţie
 • Centrul de concurs Poarta Albă - asistenţă psihosocială
 • Centrul de concurs Arad - evidenţă persoane private de libertate
 • Centrul de concurs Iaşi - siguranţa deţinerii
 • Centrul de concurs Craiova - regim penitenciar
 • Centrul de concurs Rahova - financiar şi logistică

Rezultate proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului

Rezultate proba scrisă

 • Centrul de concurs Iaşi - afişat 11.02.2013
 • Centrul de concurs Poarta Albă - afişat 11.02.2013
 • Centrul de concurs SNPAP Tg. Ocna - afişat 11.02.2013
 • Centrul de concurs Craiova - afişat 12.02.2013
 • Centrul de concurs Codlea - afişat 12.02.2013
 • Centrul de concurs Arad - afişat 12.02.2013
 • Centrul de concurs Bucureşti - Rahova - afişat 13.02.2013

Rezultate soluţionare contestaţii

Rezultate finale

Anunţ privind remedierea unor neconcordanţe între subiecte şi grila de recorectare din cadrul concursului pentru posturile de şef serviciu/contabil şef/şef birou (financiar contabilitate) la centrul de concurs SNPAP Tg. Ocna

Calendar recorectare - Centrul de concurs SNPAP Tg. Ocna (contabil şef)

Grilă recorectare lucrări scrise

Rezultate recorectări lucrări scrise - Centrul de concurs SNPAP Tg. Ocna (contabil şef) - afişate 11.03.2013

Rezultate soluţionare contestaţii în urma recorectării - Centrul de concurs SNPAP Tg. Ocna (contabil şef)

Rezultate finale în urma recorectării - Centrul de concurs SNPAP Tg. Ocna (contabil şef)

 

 

 

Concurs de ocupare din sursă internă a 106 posturi de conducere  (director adjunct şef serviciu şi medic şef din A.N.P. şi unităţi penitenciare) - 11.09.2012

Anunţul de concurs

Anexa 1 la anunţ - posturile scoase la concurs

Anexa 2 la anunţ -  condiţii specifice, tematici şi bibliografii

Anexa 3 la anunţ -  centrele de concurs

Erată

Rezultatele obţinute la testarea psihologică - afişate în data de 08.11.2012

Calendar estimativ desfăşurare concurs - 20.11.2012

Planificare probă interviu

Rezultate probă interviu

Planificare proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului

Rezultate proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului

Rezultate proba scrisă

 • Centrul de concurs Bucureşti - Rahova
 • Centrul de concurs Iaşi
 • Centrul de concurs Gherla
 • Centrul de concurs Arad

Rezultate soluţionare contestaţii

Rezultate finale

Concurs de ocupare din sursă internă a 7 posturi vacante de director unitate penitenciară - 08.05.2012

Anunţul de concurs

Anexa 1 la anunţ - condiţii specifice

Anexa 2 la anunţ - tematica şi bibliografia

Programarea candidaţilor pentru testarea psihologică

Rezultatele obţinute la testarea psihologică - afişate în data de 28.06.2012

Rezultatele obţinute în urma verificării dosarelor de candidat

Anunţ continuare concurs - 17.10.2012

Calendarul estimativ al probelor concursului - 29.10.2012

Planificarea interviului pentru susţinerea proiectului de management

Planificarea probei practice pentru evaluarea aptitudinilor manageriale

Barem de notare - proba interviului pentru susţinerea proiectului de management

Barem de notare - proba practică pentru evaluarea aptitudinilor manageriale

Proces verbal - rezultatele obţinute în urma susţinerii probelor de concurs - afişat în data de 08.11.2012

Proces verbal - rezultatele obţinute în urma soluţionării contestaţiilor - afişat în data de 13.11.2012

Proces verbal - rezultatele finale - afişat în data de 15.11.2012

 

Concurs de ocupare din sursă internă a 3 posturi vacante de director general adjunct şi 7 posturi vacante de director direcţie din Administraţia Naţională a Penitenciarelor- 10.04.2012

Anunţul de concurs

Anexa 1 la anunţ - condiţii specifice

Anexa 2 la anunţ - tematica şi bibliografia

Completare anunţ

Programarea candidaţilor pentru testarea psihologică

Rezultatele obţinute la testarea psihologică

Rezultatele obţinute în urma verificării dosarelor de candidat

Anunţ continuare concurs - 17.10.2012

Calendarul estimativ al probelor concursului - 29.10.2012

Planificarea interviului pentru susţinerea proiectului de management

Planificarea probei practice pentru evaluarea aptitudinilor manageriale

Barem de notare - proba interviului pentru susţinerea proiectului de management

Barem de notare - proba practică pentru evaluarea aptitudinilor manageriale

Proces verbal - rezultatele obţinute în urma susţinerii probelor de concurs - afişat în data de 08.11.2012

Proces verbal - rezultatele obţinute în urma soluţionării contestaţiilor - afişat în data de 13.11.2012

Proces verbal - rezultatele finale - afişat în data de 15.11.2012

 

Concurs de ocupare din sursă internă a 24 posturi vacante de director unitate penitenciară - 01.02.2012

Anunţul de concurs

Anexa 1 la anunţ - condiţii specifice

Anexa 2 la anunţ - tematica şi bibliografia

Programarea candidaţilor pentru testarea psihologică

Rezultatele obţinute la testarea psihologică - afişate în data de 12.03.2012

Rezultatele obţinute în urma verificării dosarelor de candidat

Planificarea interviului pentru susţinerea proiectului de management

Planificarea probei practice pentru evaluarea aptitudinilor manageriale

Barem de notare - proba interviului pentru susţinerea proiectului de management

Barem de notare - proba practică pentru evaluarea aptitudinilor manageriale

Proces verbal - rezultatele obţinute în urma susţinerii probelor de concurs - afişat în data de 05.04.2012

Proces verbal - rezultatele obţinute în urma soluţionării contestaţiilor - afişat în data de 10.04.2012

Proces verbal - rezultatele finale